Preguntes freqüents - Blog
21752
page,page-id-21752,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive
 

Preguntes freqüents

Però, què és l'oncologia integrativa?

Als EUA, país on està força més desenvolupat aquest paradigma, existeix des de fa anys un centre nacional de referència reconegut oficialment (National Center for Complementary and Integrative Heath, NCCIH, https://nccih.nih.gov/health/cancer) que s’encarrega de promoure la investigació científica de les mesures complementàries que es van proposant per avaluar-ne la utilitat i guiar en la presa de decisions sobre quines poden ser beneficioses a l’hora de sumar-les amb l’objectiu de bastir un tractament oncològic global. És una oncologia oberta a nous enfocaments i és alhora una pràctica científica.

Es tracta de tractaments alternatius al càncer? Se'm planteja que abandoni el tractament oficial?

MAI. Ho repetirem perquè quedi clar: MAI. Des del nostre enfocament plantegem unes mesures complementàries a les tradicionalment implementades per l’oncologia oficial i, com bé diu la definició, s’hi afegeixen per a realitzar un abordatge oncològic integral, no pas a per a substituir cap tractament oficial o convencional.

No obstant això, sí que existeix la possibilitat de tractar pacients desnonats pel sistema sanitari, o també persones que es neguin per alguna raó a seguir els protocols oficials. Nosaltres, però, no animem ni animarem mai ningú a abandonar els tractaments recomanats pels respectius oncòlegs.

Quin és el paper que desenvolupa el pacient? I el terapeuta? Quin tipus de relació s'hi estableix?

La persona atesa deixa de ser un subjecte passiu per esdevenir un agent actiu en el seu procés cap a la recuperació o manteniment de la seva salut. Així mateix, el terapeuta abandona el seu rol d’expert que emet asseveracions incontestables per exercir més un coaching o entrenament del pacient perquè sigui aquest qui assoleixi les fites. Parlem, en qualsevol cas, d’una relació de respecte mutu i acompanyament.

És recomanable parlar amb el meu oncòleg dels tractaments que segueixo fora de l'oncologia més ortodoxa?

Sí, ho aconsellem encaridament. Tot i que la major part dels tractaments que plantegem als nostres pacients no tenen interaccions indesitjables amb les pràctiques més ortodoxes, és preferible que es comparteixi aquesta informació per a evitar qualsevol mena de complicació, per petita que pugui ser.

Els oncòlegs, generalment, minimitzen o rarament s’interessen per les mesures desplegades per l’oncologia integrativa. Independentment de quina sigui la seva posició, és preferible que coneguin què estem fent en cada moment. Així mateix, nosaltres també voldrem estar al cas puntualment dels calendaris de tractaments de quimioteràpia, radioteràpia, etcètera, per ajustar les mesures complementàries.

Em costarà molt de seguir una «vida anticàncer»?

Depèn de cada cas en concret. Hi ha mesures força senzilles d’adoptar com podria ser la presa de suplementació o fitoteràpia via oral. Altres, com ara els canvis d’hàbits en l’alimentació o l’exercici físic, especialment en els casos en què no existeix amb anterioritat al diagnòstic costums molt saludables, poden ser més complexes d’assolir. Ara bé, tot i que se sol dir que les persones som animals de costums, també hem constatat que quan se segueixen amb una disciplina rigorosa les mesures complementàries que proposem es dóna al cap de poc temps una millora en l’estat dels pacients que acaba esdevenint el millor dels reforços positius per no abandonar aquesta nova «vida anticàncer».

Patiré efectes secundaris a causa de la suplementació, la fitoteràpia o de qualsevol de les mesures complementàries?

Abans d’introduir cap suplement, producte de fitoteràpia o fins i tot aliments que no s’hagin consumit amb anterioritat, s’avaluen aspectes del pacient com els antecedents patològics, les al·lèrgies i reaccions adverses medicamentoses, el tractament vigent, etcètera. Tanmateix, cal tenir clar que existeix aquesta possibilitat perquè tot i que la major part de la fitoteràpia i la suplementació són productes d’origen natural se’n podrien produir, d’efectes secundaris. Ara bé, majorment es tracta de molèsties lleus i fàcilment ajustables per evitar-les o minimitzar-les.

M’han dit que prepareu vosaltres mateixos els pastillers amb la fitoteràpia i la suplementació... per què? Quin problema hi ha perquè l’adquireixin pel seu compte?

Els productes considerats fàrmacs, a l’estat espanyol, segueixen unes directrius acceptablement estrictes en allò tocant als controls de qualitat. Tanmateix, tots aquells productes que no se’n consideren, siguin productes d’origen vegetal o suplements d’una altra mena, i malgrat que sovint es venen a les farmàcies, no estan sotmesos als mateixos barems. Tant és així que, de facto, se’ls exigeix poca cosa més que no siguin nocius per a la salut del consumidor. Amb la qual cosa, per poder oferir un servei de qualitat als nostres pacients, ens veiem obligats a adquirir aquests productes a diversos proveïdors de la resta del continent, especialment d’Anglaterra. La logística per poder disposar de tot el necessari, doncs, es complica i, havent considerat que els pacients de càncer i les seves famílies tenen bastants coses en què pensar, aquesta és la manera que hem trobat per facilita’ls-hi. En qualsevol cas, tan sols és un servei que hi oferim.

És molt car seguir un tractament complementari per al càncer?

Els tractaments complementaris per al càncer són infinitament més econòmics en termes monetaris que altres força més emprats com la cirurgia, la quimioteràpia o la radioteràpia. No obstant això, a l’estat espanyol i a diferència d’altres països de l’àmbit europeu o dels Estats Units, aquestes mesures no estan contemplades pels serveis públics de salut ni, majorment, per les mútues privades. Això implica una despesa extra per a les persones afectades per la malaltia que el vulguin implementar. Malgrat tot, poden ser assumides per la major part de la població i si es considera des de l’òptica del balanç cost-benefici també estaríem parlant d’un recurs molt a tenir en compte.

Quins beneficis puc esperar si segueixo un tractament complementari de càncer?

Hi ha casos perfectament documentats de remissions totals de la malaltia. No cal amagar realitats com aquestes, tot i que tampoc fer promeses en aquest sentit; entenem que seria summament irresponsable. Defensem que els nostres plantejaments tenen al darrere evidència clínica i/o científica, casos clínics d’èxit i sabem que en un gran nombre d’ocasions s’han experimentat augments tant en la quantitat com en la qualitat de vida de les persones que s’hi han tractat. El benefici exacte que es pot arribar a assolir és complex de predir; depèn d’una multiplicitat de factors.

És aplicable a qualsevol tipus de càncer? En qualsevol estadi? Per a qualsevol edat?

Sí, tot i que amb matisos. Tots els tipus de càncer, independentment de la ubicació, de l’estadi i de l’edat, posseeixen tothora unes característiques comunes que són susceptibles de ser abordades amb un pla integral. Ara bé, també és cert que les característiques referides (el tipus de càncer, l’estadi i l’edat) seran factors que influiran en l’abast que pugui assolir un abordatge complementari de la malaltia.

Aquestes teràpies complementàries són exclusives per a malalts oncològics?

No necessàriament. Moltes de les estratègies estan pensades per reforçar l’estat general de salut dels pacients i promoure d’aquesta manera les capacitats del cos envers la pròpia curació. Així que, tot i que nosaltres ens dediquem a treballar en el camp de la prevenció i el tractament complementari del càncer, no és gens estrany que algunes estratègies que fem servir siguin útils alhora per afrontar altres problemes de salut.